Kompleksowość konstrukcji

W latach '80 firma Vimar zmieniła podejście, nowe w sektorze elektrotechnicznym: celem była całkowita jakość w bardzo złożonym sektorze dla wielu produktów, komponentów oraz technologii. Było to niezwykle trudne nie tylko jeśli chodzi o inwestycje, ale również projektowanie oraz konstruowanie nowych linii produkcyjnych.

Prosta instalacja

W fazie projektowania specjalną uwagę poświęca się aspektom racjonalizacji oraz uproszczenia, zweryfikowanym poprzez ciągły kontakt z rynkiem, realizując cele partnerstwa zamiast tradycyjnych stosunków handlowych.

Zasoby ludzkie

W tym procesie decydujący jest czynnik ludzki oraz zaangażowanie całej struktury biznesowej, wszystkich jego funkcji na każdym poziomie.

Satysfakcja klientów

Sukces zostaje przypieczętowany serią Idea, która do dzisiaj reprezentuje troskę firmy o jakość.

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. +48 618488871, fax +48 618488276, info@astat.com.pl, www.vimarpolska.pl
VIMAR: osprzęt elektroinstalacyjny, system automatyki domowej, łączniki, gniazda, chronotermostaty, wideofony, CCTV, automatyka dla sektora mieszkań oraz usług.